Kifejezetten örömmel segítünk egy barátunknak, az Opel Dakar Team munkatársának, aki a szakdolgozatát írja motorsportos témakörben. A kérdések nem bonyolultak, a kérdőív 5 perc alatt kitölthető, és leginkább arra irányulnak, hogy ki, és milyen módon, milyen rendszerességgel követi az motorsportokat legyen az akár televíziós közvetítés, vagy egy helyszínre látogatás.

Hogy még nagyobb legyen a kedvetek mindehhez, a csapat komoly nyereményeket is felajánlott, amelyeket kisorsolunk majd kitöltők között.

Amiért tehát érdemes rászánni ezen pár percet:

10 Opel Dakar Team ajándékcsomag (dedikált könyv, póló), mellett a főnyeremény egy 2 főre szóló GOLD kategóriás belépő a 2019-es Magyar Nagydíjra, augusztus 2-4 között.

A határidő, ameddig minél többen töltsétek ki ezen kérdőívet: 2019. május 3. éjfél.
Mindenképpen olyan email címet adjatok majd meg a kérdéssor végén, amelyen elérünk majd benneteket, és rendszeresen olvassátok.

A nyereményjátékban való részvétel elsődleges feltétele, hogy a kérdőív alatt található játékszabályzatot figyelmesen olvassátok el!

Racingline.hu: Magyar motorsportos kérdőív nyereményjáték (továbbiakban Játék) szabályzat

I. A Szervező

A Játék szervezője és lebonyolítója az Opel Dakar Team munkatársának megbízásából a Racingline Media & Tech Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6., cégjegyékszáma: 01-09-320907, adószáma: 26264923-2-41.) (továbbiakban Racingline.hu)

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a http://www.racingline.hu/forma-1/nagy-magyar-motorsportos-kerdoiv-2019-komoly-nyeremenyekert/2019/04/28/ oldalon kitöltse a Racingline.hu által, a Google Docs szolgáltatásának segítségével készített kvízét, valós adatainak önkéntes megadásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat és egy nyeremény átvételére jogosult.

A Játékban nem vehetnek részt Racingline.hu, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Racingline.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Racingline.hu jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Racingline.hu közzéteszi a http://www.racingline.hu/forma-1/nagy-magyar-motorsportos-kerdoiv-2019-komoly-nyeremenyekert/2019/04/28/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Racingline.hu kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Racingline.hu mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail cím) illetve valódiságáért a Racingline.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

III. A Játék menete

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a kampány időszakában a http://www.racingline.hu/forma-1/nagy-magyar-motorsportos-kerdoiv-2019-komoly-nyeremenyekert/2019/04/28/ weboldalon kitölti a közzétett kérdőívet, és valós e-mail címének megadásával elküldi válaszait.

Az email címüket is megadó kitöltők között 10 darab Opel Dakar team ajándékcsomag és főnyereményként 1 db 2 főre szóló, Gold kategóriás belépő kerül kisorolásra a Forma-1 hungaroringi futamára!
A játékban való részvételhez töltsd ki a kérdőívet, és add meg a végén email címedet!

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

A Játék időtartama: 2019. április 28. – május 3. 24.00

IV. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyereményjáték nyertesei a Játék időtartama alatt a http://www.racingline.hu/forma-1/nagy-magyar-motorsportos-kerdoiv-2019-komoly-nyeremenyekert/2019/04/28/  oldalon található kérdőív segítségével regisztrált Játékosok közül sorsoló program által kerülnek kisorsolásra az alábbi időpontban: 201ö. május 04.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése a Racingline.hu által emailben történek, a nyertes a regisztráció során megadott email címre küldött email útján.

Az email cím helyessége és működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége.

A nyeremény kézhezvételéről az Opel Dakar Team munkatársa gondoskodik.

Amennyiben a kisorsolt nyertes az emailben történt értesítésre 3 napon belül nem válaszol egyeztetés céljából, a Racingline.hu új nyertest sorsol.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

VI. Email címek kezelése

A Játékban résztvevők tudomásul veszik és a Játékban való részvétellel elfogadják, hogy email címük a Racingline.hu hírlevél adatbázisába bekerüljön. A megadott email címeket a Racingline.hu harmadik félnek nem adja ki. A Racingline.hu adatvédelmi elveiről részletes tájékoztatást a www.racingline.hu/adatvedelmi-elvek/ oldalon olvashat.

Budapest, 2019. április 28.