Újabb jó hírünk van Kimi Räikkönen rajongói számára! Van még egy “fölösleges” Az ismeretlen Kimi Räikkönen című könyvünk Helikon Kiadó jóvoltából, ami ráadásul dedikált!

Ha szeretnéd megnyerni, mert még nem szerezted meg, vagy meglepnél vele valakit, nincs más dolgod, mint

követni a Racingline.hu Instagram oldalát, és ott a nyereményjátékról szóló poszthoz kommentben megírni, mi a legkedvesebb élményed Räikkönen kapcsán! (pl személyesen találkoztál vele, vagy megismertél általa valakit, vagy pl hogy x versenyen együtt szurkoltatok neki a haverokkal, stb.)⁣

A sorsolásban a 2020 július 5. 24:00-ig érkezett szavazók vesznek részt!

A nyertest Instagramon, a nyereményjátékról szóló poszt alatt, kommentben fogjuk értesíteni!

A nyeremény átvételére személyesen, vagy FoxPostos küldéssel lesz lehetőség.

A részletes játékszabályokat alább olvashatod!


Racingline.hu: Dedikált Kimi könyv nyereményjáték (továbbiakban Játék) szabályzat

I. A Szervező

A Játék szervezője és lebonyolítója a Racingline Media & Tech Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6., cégjegyékszáma: 01-09-320907, adószáma: 26264923-2-41.) (továbbiakban Racingline.hu)

A nyeremények felajánlója a Helikon Kiadó.

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt Racingline.hu, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Racingline.hu fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Racingline.hu jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Racingline.hu közzéteszi a https://www.racingline.hu/forma-1/kovess-minket-instagramon-es-nyerj-dedikalt-raikkonen-konyvet/2020/06/29/, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Racingline.hu kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Racingline.hu mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail cím) illetve valódiságáért a Racingline.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

III. A Játék menete

A játék nem az Instagram által támogatott.

A játék menete: kövesd a Racingline.hu Instagram oldalát, és ott a nyereményjátékról szóló poszthoz kommentben írd meg, mi a legkedvesebb élményed Räikkönen kapcsán!

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.

A Játék időtartama: 2020. június 29. 18.00 – július 05. 24.00

IV. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A nyereményjáték nyertesei a Játék időtartama alatt a szabályoknak megfelelően résztvevő Játékosok közül sorsoló program által kerülnek kisorsolásra.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése Instagramon történik.

Az értesítés figyelemmel követése a Játékos felelőssége.

Értesítést követően privát üzenetben elkérjük a nyertesek adatait, melyek a nyeremény postázáshoz szükségesek. Az adatok helyes megadása a nyertes játékos felelőssége!

Amennyiben a kisorsolt nyertes az értesítésre 3 napon belül nem válaszol egyeztetés céljából, a Racingline.hu új nyertest sorsol.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

A nyeremények átvételére sor kerülhet személyesen, egyeztetés után, vagy FoxPost csomagküldés által. A csomag feladását követően a nyeremény kézbesítéséért a Racingline.hu nem vállal felelősséget.

VI. Adatok kezelése

A nyertes Játékosok adatait a Racingline.hu kizárólag a nyeremény célba juttatásának céljára használja fel, azt nem tárolja, harmadik félnek nem adja ki.

Budapest, 2020. június 29.